Aby klimatizačné zariadenie mohlo správne plniť svoju funkciu t.j. poskytovať kvalitný a čistý vzduch s požadovanými parametrami v klimatizovanom priestore, je potrebná jeho pravidelná údržba.

čistenie-klimatizácie-1
čistenie-klimatizácie-2

Počas používania klimatizácie dochádza postupne k jej zanášaniu nečistotami.

čistenie-klimatizacie-3
čistenie-klimatizacie-4

Každé klimatizačné zariadenie, ktoré je v prevádzke, je nutné vyčistiť a vydezinfikovať. Pri zanesenom výparníku dochádza k zníženiu výkonu zariadenia až o 30 % a k zvýšeniu odberu elektrickej  energie.

????????????????????????????????????