Bežnou prevádzkou  sa vo výparníku destiluje tekutina, vytvára sa vhodné prostredie pre plesne, mikroskopické huby, baktérie a vírusy.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Choroby spôsobené plesňami v klimatizácii
  • Ľudia, ktorí sú alergickí, môžu trpieť nádchou, vyrážkami, exémami či astmou.
  • „Dokonca môžu dostať legionársku chorobu, ktorá postihne pľúca,“
  • Baktérie legionárskej choroby sa do dýchacieho systému prenášajú oblasťou nosa, úst a hltana rozstriekanou vodou alebo ako aerosóly, teda klimatizačnými zariadeniami.
  • Liečenie takejto choroby môže trvať aj niekoľko mesiacov a môže mať aj trvalé následky .
188
182

Môžeme týmto ochoreniam predísť,  pravidelnou údržbou a vyčistením Vašej vnútornej klimatizácie  aspoň raz ročne.