Macroflex Slovakia realizovala v roku 2018 dodávku 2 ks tkaninových kopenzátorov typu 21 pre cementáreň CRH (Slovensko) Rohožník. Jednalo sa o dodávku kompenzátorov vo forme montážnych jednotiek na navarenie do potrubia s rozmerom 3187 x 1490 pre potrubie odsávania pecných plynov s prevádzkovou teplotou 400°C a vysokým podielom tuhých častíc. Vnútorné  oceľové časti montážnych jednotiek boli vyrobené z materiálu HARDOX. Naše kompenzátory sú používané vo všetkých typoch priemyslových inštalácií, v elektrárňach, teplárňach a sanite (čistiarne odp. vôd, čerpanie splaškov, úpravňa vody). Inštalujú sa u čerpadiel, motorov, kompresorov, turbín, ventilátorov a pod. Kompenzujú tepelnú rozťažnosť potrubia a korigujú nesóusosť. Eliminujú vibrácie, tlmia hluk a pohlcujú energiu

About the author